Als je wilt opzeggen

Als je op wilt zeggen doe dat dan vóór 30 juni!

Bij opzeggingen na deze datum wordt een bedrag van € 25,- in rekening gebracht i.v.m. de reeds afgedragen bondscontributie en verzekeringspremie.

Opzeggen dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie.

 

Barbera den Ouden

Silversteyn 58

3621 PC Breukelen

Tel: 0346-250425 of 06-14515570

Email: ledenadministratie@terpsichore-breukelen.nl

 

Als er vragen zijn over de rekeningen kunt U Barbera bellen of mailen!