NIEUWSBRIEF juni 2019

Het bestuur is nog op zoek naar een Algemeen Bestuurslid 

• Het algemeen bestuurslid bepaalt mee met het door het bestuur gevoerde beleid.
• Assisteert en vervangt, indien nodig, een ander bestuurslid in diens taken.
• Neemt actief deel aan het bestuur en ontplooit zich waar mogelijk op het gebied allerlei zaken zoals         
  regelen van hand en spandiensten.

Interesse gewekt? Reageer dan naar onze voorzitter Hans Muskens via emailadres voorzitter@terpsichorebreukelen.nl

De functie van secretaris is inmiddels ingevuld. Ons nieuw bestuurslid is Ineke van Rossum- Spruit Koopmans. Een bekende binnen de vereniging. 

 

Leiding

Het einde van het dansseizoen nadert. In de laatste vergadering van Bestuur en Leiding hebben Abigail en Desiree aangegeven te stoppen met lesgeven. Later die maand heeft Kaylee ook aangegeven dat ze geen tijd meer heeft om volgend seizoen les te geven. Dit is erg jammer voor de vereniging maar gelukkig hebben we enthousiaste en vakbekwame nieuwe leiding gevonden om hun uren in te vullen.

In het nieuwe seizoen zal:

Laura Muskens de Mini Stars 3-4 en Kidsdance 5-6 lessen gaan geven.

Sammy Timmerman de vrijdag Streetdance 7-9 jaar gaan geven.

Emma Priem de andere 3 vrijdag Streetdance uren gaan geven.

 Alec Kakisina de Selectie les gaan geven.

 
Voor de Showdance 13-15 en 16+ zijn we in gesprek met iemand en horen jullie snel.

Willemijn Reij, Mara van Dam en Famke Klein Wassink zijn al begonnen met meelopen in verschillende lessen en zij zullen volgend seizoen assisteren. 

De afscheidsles voor Abigail, Desiree en Kaylee is op vrijdag 5 juli tijdens hun eigen lesuren.


Audities  

De auditie voor de Jeugdselectie en de Selectie zal plaatsvinden op woensdag 3 juli 2019 in ’t Kikkerfort – achterste zaal. 15 minuten voor aanvang melden bij hoofdleiding.

 Jeugdselectie om 18.30 uur.    Selectie om 19.15 uur.

 

Je kunt je opgeven door je gegevens op het volgende blad in te vullen en te mailen naar info@terpsichore-breukelen.nl of telefonisch vooraanmelding (06-25408388) en je gegevens op deze dag mee te nemen naar ‘t Kikkerfort. 

Jeugdselectie minimaal 2 jaar danservaring, leeftijd vanaf 9 jaar  
Selectie : minimaal 3 jaar danservaring, leeftijd vanaf 15 jaar 

De auditieles wordt gegeven door de desbetreffende docent die verantwoordelijk is voor dat lesuur. Het zal een les zijn van 30 minuten. Van jou wordt verwacht dat je de choreografie z.s.m. oppakt en het uiteindelijk op de juiste manier afwerkt en danst!  Kleding- en schoeiselvoorschrift bij de audities is zwart, bij voorkeur sneakers, ballerinaschoeisel of sokken. Opmerkingen: de auditie wordt gejureerd door deskundige/gediplomeerde docenten /dansers. De uiteindelijke beslissing over toelating en leeftijd ligt bij hen en bij de hoofdleidster i.g.v. twijfel. 


NAAM    :  LEEFTIJD   : LID TERPSICHORE : JA / NEE DANSERVARING   : … JAAR 

 

IK GEEF MIJ OP VOOR DE AUDITIELES: JEUGDSELECTIE / SELECTIE

 

Opzeggingen vóór 30 juni 2019

Het einde van het dansseizoen 2018-2019 nadert al weer. De laatste danslessen zijn in de week 1 t/m 5 juli 2019.

 

Onze vereniging is al weer volop bezig met de voorbereidingen voor het volgend seizoen.

Het bestuur en leiding gaat er van uit dat alle Terpsichoré dansers een fijn seizoen hebben gehad en dit ook volgend jaar willen hebben. De leiding is in ieder geval van plan om in het seizoen 2019-2020 weer te spetteren!

Helaas zullen er enkele dansers zijn die hun interesse hebben verloren. Het bestuur wijst deze dansers erop dat volgens de statuten leden, die met ingang van het komende seizoen het lidmaatschap wensen op te zeggen, dit vóór 30 juni 2019 schriftelijk (per brief) aan Barbera den Ouden, Silversteyn 58, 3621 PC Breukelen of per mail ledenadministratie@terpsichore-breukelen.nl kenbaar kunnen maken. Afmeldingen die mondeling aan de leidsters worden doorgegeven, worden niet in behandeling genomen.  Voor opzeggingen die na 30 juni bij ons binnen komen, zijn wij genoodzaakt om € 25,- in rekening te brengen in verband met de gemaakte kosten, o.a. bondscontributie, verzekeringen etc, die afgedragen moet worden aan de KNGU. 

 

Het bestuur heeft daarom besloten dat een afmelding altijd en uitsluitend bevestigd zal worden door de ledenadministratie. Heeft u vóór 15 juli 2019 geen bevestiging van de ledenadministratie ontvangen dat het

lidmaatschap beëindigd is, dan moet u ervan uitgaan dat het lidmaatschap wordt voortgezet voor het seizoen 20192020.

Optredens

7 juli – Parkpodium

Alle jeugdgroepen dansen mee. Meer informatie over tijd en kleding horen jullie van de leiding via mail of WhatsApp. 

 
Leerlingenshow 2020

Reserveer 28 maart 2020 alvast in jullie agenda. Meer informatie volgt in het nieuwe dansseizoen.

 

Terpsichore Agenda

30 juni: laatste dag om lidmaatschap schriftelijk op te zeggen

1 t/m 5 juli: laatste lesweek

3 juli: Audities Jeugdselectie/Selectie

7 juli: optreden Parkpodium

8 juli t/m 8 september: geen lessen

9 september: start lessen seizoen 2019-2020

Dansgroetjes, Bestuur en Leiding Terpsichore

Hans, Ineke, Anoesjka, Yolanda, Barbera, Hanney, Ingrid, Tara, Abigail, Desiree, Kaylee, Sammy, Laura