Contributie
Als vereniging doen wij ons best deze zo laag mogelijk te houden.
Je betaalt bij ons dan ook voor een heel dansseizoen (40 lesweken), lopend van 1 september t/m 1 juli, slechts de volgende bedragen.

Jeugd t/m 15 jaar                € 128,00
Senioren                               € 161,00
65+                                       € 146,00
Sportfit                                 € 161,00
Inschrijfgeld (eenmalig)     € 7,50

Kortingsregeling
Wij hanteren een kortingsregeling die het gunstig maakt om meerdere lesuren te volgen, en die het betaalbaar houdt als er meerdere gezinsleden lessen volgen.
  • Elk 2e lid binnen een gezin krijgt 10% korting, elk 3e (en volgend) lid 25% korting!
  • Op elk extra lesuur wat je volgt, krijg je 50% korting!
De korting wordt berekend door ons ledenadministratiesysteem van de KNGU en kan licht afwijken van hetgeen dat hierboven staat.

Uitgezonderd is het selectieuur: deze betaal je als volledig uur.

U-pas
Met een U-pas heb je een persoonlijk budget voor Sport en Cultuur., waarbij je zelf bepaalt hoe je dit besteedt. Als je in bezit bent van een U-pas, dien je een kopie hiervan bij aanmelding en bij start van elk seizoen te overhandigen aan de ledenadministratie.

Budget:
0 t/m 3 jaar              € 225,00
4 t/m 11 jaar            € 275,00
12 t/m 17 jaar          € 325,00
18 jaar en ouder       € 100,00
Kijk voor meer info op www.u-pas.nl

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sportclub of aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs kunnen doen. Voor die kinderen wordt de contributie/het lesgegeld betaald door het fonds.
Kijk voor meer info op https://jeugdfondssportencultuur.nl

Inschrijfformulier/factuur
Inschrijven gaat schriftelijk via het inschrijfformulier. Deze kan opgehaald worden bij de leiding van de desbetreffende les. De rekening wordt aan het begin van het dansseizoen gemaild. 

Opzeggen
We gaan er vanuit dat we je volgend seizoen gewoon weer zien verschijnen! Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Mocht er echter een reden zijn waardoor je besluit te stoppen, dan dien je schriftelijk of per mail voor 30 juni op te zeggen bij de ledenadministratie. Mondelinge opzegging is dus niet mogelijk. Bij opzeggingen na 30 juni brengen wij € 25,00 in rekening, om de reeds door ons betaalde kosten aan de KNGU te kunnen bekostigen.

Vragen?
Voor vragen over de ledenadminisratie en contributie:
Barbera den Ouden
ledenadministratie@terpsichore-breukelen.nl