Corona update

Corona update

Beste leden/ouders van leden van Terpsichoré,

Uit de persconferentie van dinsdag 2 februari jl. is gebleken dat de lockdown verlengd wordt tot 2 maart. Dat houdt in dat onze leslocaties tot 2 maart gesloten blijven met als gevolg dat wij geen lessen kunnen geven aan onze jeugd tot en met 17 jaar. Voor de leden vanaf 18 jaar mogen we vanuit de RIVM-regelgeving geen les geven.

Om toch iets te kunnen doen voor onze jeugdgroepen is de leiding bezig met het maken van tutorials, filmpjes en voor sommige groepen een buiten les op 12 februari van 16.00 uur tot 17.00 uur. U wordt hiervan door de leiding verder op de hoogte gebracht. Hiervoor is geen lesgeld verschuldigd.

Na de volgende persconferentie hoort u weer van ons.

Hartelijke en gezonde groet,

Bestuur Dansvereniging Terpsichoré Breukelen
Hans, Ineke, Hanney, Yolanda, Barbera en Anoesjka