Algemene ledenvergadering (ALV)

Algemene ledenvergadering (ALV)

Verslag Algemene Leden Vergadering 12 oktober 2020

De fysieke ALV-bijeenkomst mocht door Corona niet plaatsvinden. Het bestuur heeft de leden hierover per mail geïnformeerd en gevraagd om opmerkingen, vragen, etc. per mail te stellen aan de voorzitter Hans Muskens. Enkele leden hebben vragen gesteld over het voorstel Contributieverhoging.

De voorzitter heeft dit met hen besproken waarna zij akkoord zijn met het voorstel tot contributieverhoging van € 5,– per jaar per lid. Besluit

Tevens meldt het bestuur dat onze accountant de cijfers van het seizoen 2019 – 2020 heeft gecontroleerd en geaccordeerd. We gaan er daarom vanuit dat de leden hiermee het bestuur déchargeert voor het bestuurs-seizoen 2019/2020.

De cijfers kunt u inzien door een mail te sturen aan onze voorzitter: hans@terpsichore-breukelen.nl

Dit geldt ook als u andere vragen heeft. Kijk ook regelmatig op onze website  www.terpsichore-breukelen.nl.

De volgende Algemene Leden Vergadering vindt plaats op 11 oktober 2021. Wij gaan ervan uit u dan weer op de normale wijze te mogen begroeten.

Bestuur:

Hans Muskens, voorzitter

Ineke van Rossum-Spruit Koopmans, secretaris

Yolanda Hering, penningmeester

Barbera den Ouden, ledenadministratie

Anoesjka Conijn-Pels, PR/communicatie

Hanny Plugge, adviseur bestuur