Contributie en contributie regelingen 
Als vereniging doen wij ons best deze zo laag mogelijk te houden.

Je betaald bij ons dan ook voor een heel dansseizoen, wat loopt van september t/m 1 juli slechts:Jeugd t/m 15 jaar                € 124,00

Senioren                               € 157,00

65+                                       € 142,00

Sportfit                                 € 157,00

Inschrijfgeld (eenmalig)     € 7,50Tevens hanteren wij een kortingsregeling die het gunstig maakt om meerdere lesuren te volgen, of om het betaalbaar te houden als met meerdere leden uit een gezin lessen volgt. Elk 2e lid binnen een gezin krijgt 10% korting, elk 3e lid 25% korting!

Op elk extra lesuur wat je volgt krijg je 50% korting, dus ook het 2e, 3e enz. De korting wordt berekent door ons ledenadministratie systeem van de KNGU en kan licht afwijken van hetgeen hierboven staat.

Uitgezonderd is het selectieuur: deze betaal je als volledig uur.U-pas

Met een U-pas heb je een persoonlijk budget voor Sport en Cultuur. Je bepaalt zelf hoe je je budget besteedt. Geef daarom bij aanmelding en daarna voor elke start van het seizoen een kope van je U-pas aan de ledenadministratie.

Budget:

0 t/m 3 jaar              € 225,00

4 t/m 11 jaar            € 275,00

12 t/m 17 jaar          € 325,00

18 jaar en ouder       € 100,00

Kijk voor meer info op www.u-pas.nl.Jeugfonds Sport & Cultuur

Maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sportclub of aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs kunnen doen. Voor die kinderen wordt de contributie/het lesgegeld betaald.

Kijk voor meer info op https://jeugfondssportencultuur.nl.Inschrijfformulier/factuur

Je kunt je inschrijven middels een inschrijfformulier die je bij de leiding kunt vragen.

Aan het begin van het dansseizoen ontvang je van ons de rekening per mail.Opzeggen

Wij gaan er vanuit dat als je niet opzegt je gewoon het volgend seizoen weer verder danst of sport bij ons. Het lidmaatschap wordt dus automatisch verlengd.

Mocht er toch een reden zijn om te stoppen met lessen, dan verzoeken wij je om voor 30 juni alleen schriftelijk of per mail op te zeggen bij onze ledenadministratie. Mondeling opzeggen is helaas niet mogelijk. Bij opzeggingen na 30 juni brengen wij € 25,00 in rekening, om de reeds door ons betaalde kosten aan de KNGU te kunnen bekostigen.Voor vragen over de ledenadminisratie en contributie:

Barbera den Ouden

ledenadministratie@terpsichore-breukelen.nl